پاسخگویی به شبهات

پاسخگویی به شبهات

همه روزه کسانی سعی دارند در دین مبین اسلام شبهاتی ایجاد نمایند . بطور کل شغلی برای خود دست و پا کردند و برای اختلال در فرامین دینی اسلام شبهاتی را ایجاد می کنند که البته برای افرادی که اطلاعات کافی ندارند این شبهات ساخته می شود . سایت آی شهر در بخش فرهنگی خود و مجموعه دین و زندگی و زیر مجموعه پاسخگویی به شبهات سعی بر این دارد جهت آگهی مردم عزیز پاسخگوی این گونه شبهات باشد.

بستن